Ambulante begeleiding

De wereld kan nogal onoverzichtelijk zijn. Bijvoorbeeld vanwege autisme, een licht verstandelijke beperking, dan wel psychiatrische problematiek of dubbeldiagnostiek. Lukt het je daardoor niet om thuis alles zelf te regelen? Dan kun je voor ambulante begeleiding naar woonsupport&ik. We zijn er voor (jong)volwassenen met een (complexe) hulpvraag.

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding betekent dat een ambulant begeleider van woonsupport&ik bij jou thuiskomt, op vaste momenten in de week. Het is voor ons belangrijk dat we precies weten welke ondersteuning jij nodig hebt. Daarom krijg je altijd eerst een gesprek met een ambulant begeleider en een gedragsdeskundige van woonsupport&ik.

Ondersteuningsplan

De ambulant begeleider maakt samen met jou een ondersteuningsplan. Daarin staat wat jij lastig vindt en wat jij graag zelf wilt kunnen. In het plan staat ook hoe de ambulant begeleider jou gaat helpen. En hoe vaak en wanneer de begeleider langskomt.

Ondersteuning en advies

De ambulant begeleider ondersteunt jou en geeft jou advies waar je mee verder kunt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • leren omgaan met jouw diagnose in de dagelijkse praktijk
 • structuur in je leven (met een dag- of weekrooster)
 • omgaan met verslaving (drugs, alcohol, gamen)
 • administratie en geldzaken
 • medicatiegebruik
 • boodschappen, afwassen, koken, eten, wassen en strijken
 • ander huishoudelijk werk, zoals opruimen en schoonmaken
 • contacten met familie en vrienden onderhouden
 • nakomen van afspraken met tandarts, huisarts, etc.
 • contacten met bijvoorbeeld de psycholoog, de bewindvoerder of de jobcoach
 • het hebben van een zinvolle daginvulling

Meer weten over ambulante begeleiding van woonsupport&ik?