Beschermd Thuis

Wil je op jezelf wonen, maar heb je intensieve ondersteuning nodig? woonsupport&ik biedt Beschermd Thuis in Harderwijk. Dit doen we voor (jong)volwassenen met een complexe begeleidingsvraag, die één of meerdere diagnoses en/of een licht verstandelijke beperking hebben. Je leert stapje voor stapje. We ondersteunen je, als het meezit én tegenzit. Zo word je steeds zelfstandiger.

Woonplek en woonbegeleider

Denken we dat wij jou kunnen helpen? Dan zoeken we eventueel een geschikte woonplek voor je, woonsupport&ik beschikt namelijk over meerdere woonplekken. We kijken niet alleen naar een geschikte woning, maar ook naar de buurt waarin je komt te wonen. Dat is belangrijk voor jezelf en voor je nieuwe buren.

Je krijgt woonbegeleiders die bij jou passen. De woonbegeleiders leren jou graag goed kennen. Wat houdt je bezig? Wat vind je leuk? Wat vind je lastig? En wat kán en wil je graag bereiken met de ondersteuning? Heb je zelf al een woning dan wordt er enkel gezocht naar een passende match met de woonbegeleiders.

Ondersteuningsplan met doelen

De woonbegeleiders maken samen met jou een ondersteuningsplan. Daarin staan de afspraken die jullie maken en de doelen waar je samen aan gaat werken. Ook weet je dan hoe vaak en op welke tijden de woonbegeleider langskomt.

Psychische en praktische ondersteuning

De woonbegeleider helpt bij het organiseren van jouw leven. Je krijgt praktische én psychische ondersteuning. Zoals:

 • leren omgaan met jouw diagnose in de dagelijkse praktijk
 • structuur in je leven (met een dag- of weekrooster)
 • het hebben van een zinvolle daginvulling
 • omgaan met verslaving (drugs, alcohol, gamen)
 • administratie en geldzaken
 • medicatiegebruik
 • boodschappen, afwassen, koken, eten, wassen en strijken
 • ander huishoudelijk werk, zoals opruimen en schoonmaken
 • contacten met familie en vrienden onderhouden
 • nakomen van afspraken met tandarts, huisarts, etc.
 • contacten onderhouden met bijvoorbeeld de psycholoog, de bewindvoerder of de jobcoach

Inloopsteunpunt in Harderwijk

Tijdens kantooruren (08:30 tot 17:00 uur) kun je altijd terecht bij ons inloopsteunpunt aan de Frisialaan 51 in Harderwijk. Hier is altijd wel iemand aanwezig die jou kan opvangen. Ons kantoor is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0341-230717. Buiten kantooruren is onze bereikbaarheidsdienst telefonisch bereikbaar: 06-57482003.

Meer weten over beschermd thuis wonen bij woonsupport&ik?