Informatie voor verwijzers

Zoek je als verwijzer passende ondersteuning voor een cliënt? woonsupport&ik biedt passende begeleiding aan (jong)volwassenen met een complexe problematiek. Bijvoorbeeld als gevolg van autisme, een psychische of psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking, of een combinatie daarvan. Veel van onze cliënten worstelen met verslavingen. woonsupport&ik heeft samenwerkingen met de gemeente Harderwijk en zorgkantoor Zwolle. Onze organisatie is ISO9001:2015-gecertifceerd.

Voor wie?

Onze cliënten hebben meestal al een heel behandeltraject doorlopen en zijn al meerdere keren vastgelopen. Sommigen maken bij ons de stap vanuit een behandelsetting of vanuit een situatie waarbij ze geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Complexe vragen gaan we dus zeker niet uit de weg. Verwijs je een cliënt door naar woonsupport&ik? Dan leren we hem of haar graag goed kennen. Vanuit die insteek komen we tot een samenwerking met de cliënt, zodat hij of zij intrinsiek gemotiveerd raakt. Zien wij inderdaad begeleidingsmogelijkheden, dan is de cliënt welkom bij ons.

Drie vormen van ondersteuning

We bekijken zorgvuldig welke specifieke ondersteuning hij of zij nodig heeft. Dit doen we in nauw overleg met de cliënt zelf en de behandelaar of de verwijzende instantie. woonsupport&ik biedt drie vormen van ondersteuning: Beschermd Thuis, ambulante begeleiding en zinvolle tijdsbesteding.

Methodiek Geef me de 5

De begeleiding van onze cliënten vraagt om duidelijkheid én flexibiliteit. Daarom werken onze medewerkers met Geef me de 5. De methodiek gaat uit van 5 pijlers: de diagnose begrijpen, positief contact, basisrust creëren, problemen oplossen en de ontwikkeling bevorderen. De methodiek biedt onze cliënten de duidelijkheid en de houvast die ze zo hard nodig hebben.

Multidisciplinaire samenwerking

Bij woonsupport&ik werken een gedragsdeskundige, maatschappelijk werker en woonbegeleiders. We werken graag nauw samen met alle belangrijke mensen rondom de cliënt. Ieder kijkt vanuit zijn of haar eigen deskundigheid naar de ondersteuningsvraag van de cliënt. Dat helpt ons om onze begeleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling die een cliënt al kreeg of net heeft afgerond. Binnen woonsupport&ik zijn wij structureel bezig met deskundigheidsbevordering als het gaat om specifieke diagnostiek en casuïstiek.

Wil je contact over een cliënt?
Wil je meer weten over onze mogelijkheden voor jouw cliënt? Bel ons en we denken mee. We geven je eerlijk advies, ook als we denken dat een cliënt niet bij ons past. Heeft de cliënt nog geen indicatie? Geen probleem. We gaan graag eerst met hem of haar in gesprek. De indicatie volgt wel.