Missie & visie

woonsupport&ik is een vooruitstrevende organisatie die zich kenmerkt door een persoonlijke benadering. Wij willen de mens binnen zijn eigen wereld groter en sterker maken. Doelstelling is dat iemand zoveel als mogelijk zijn zelfstandigheid behoudt, en een plek heeft in de samenleving die bij hem of haar past. De dienstverlening kenmerkt zich door slagvaardigheid en open en eerlijk zijn richting de mens.

Visie

Wij bieden dagelijkse zorg op elk leefgebied. Deze zorg vindt zo dicht mogelijk plaats in de maatschappij, waarbij men altijd op ons kan terugvallen; steunend en sterkend.