Cliëntenraad

We vinden het belangrijk dat cliënten inspraak hebben. Daarom is er de cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de individuele cliënten woonsupport&ik. De cliëntenraad maakt onderwerpen bespreekbaar die belangrijk zijn voor de cliënten. De raad wordt bijgestaan door de coördinator cliëntenraad.

De leden

De leden van de raad komen op afgesproken tijden bijeen. Als dat nodig is, informeren ze de directie. Ook kan de raad de directie uitnodigen voor een cliëntenraadbespreking.