Kwaliteit

ISO9001:2015 gecertificeerd

woonsupport&ik staat voor kwaliteit van de ondersteuning. We hebben die kwaliteit geborgd in de internationaal erkende norm ISO9001:2015. Dit gaat over procesmatig werken en beheersing van onze bedrijfsactiviteiten. Bovendien werken we continu aan klanttevredenheid en efficiency.

In het belang van cliënt, gemeente en zorgkantoor

Voor onze cliënten betekent dit dat woonsupport&ik op consistente wijze diensten levert. Onze diensten voldoen aan de eisen van onze cliënten en sluiten aan op de wet- en regelgeving. De ISO-certificering heeft ook tot doel om de klanttevredenheid te verhogen. Hiervoor werken we met gemotiveerde medewerkers die zich optimaal inzetten en betrokken zijn bij de cliënt. Dankzij goed relatiemanagement hebben we een win-win situatie met gemeentes en zorgkantoren. Samen streven we naar toegevoegde waarde voor beide partijen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. Onze Raad van Toezicht is samengesteld en bestaat uit 3 personen. Nadere informatie hierover volgt snel en is in de tussentijd opvraagbaar.