Onze werkwijze

Sta jij open voor professionele begeleiding? Dan kunnen we jou misschien goed helpen. woonsupport&ik is er voor (jong)volwassenen met een complexe hulpvraag. Als gevolg van een diagnose, een psychische of psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Vrijwel altijd gaat het om een combinatie daarvan. Veel van onze cliënten worstelen met één of meer verslavingen. Dát kan het allemaal heel ingewikkeld maken voor je. Wij kijken graag naar de mogelijkheden. Dit is onze werkwijze:

Indicatie aanvragen

Het kan zijn dat je nog geen indicatie hebt. We vertellen je hoe je die indicatie moet aanvragen bij de gemeente of CIZ. Je kunt dat zelf doen óf samen met je huidige hulpverlener. Als dit niet lukt, kan Stichting MEE Veluwe je hierbij helpen.

Een kennismaking / Intake

Heb je een indicatie en klop je bij ons aan, dan houden we een ontspannen gesprek, met een bak koffie of thee. We zijn benieuwd waarom je juist bij woonsupport&ik hulp zoekt. Je hoeft echt niet je hele dossier gelijk op tafel te leggen. We leren jou graag als mens kennen met alles wat jou bezighoudt. Tijdens dit gesprek bespreken we je hulpvraag. Wij vertellen zelf over woonsupport&ik en wat we misschien voor je kunnen doen.

Intern overleg

Na de intake bekijken we of we je inderdaad kunnen helpen. We beslissen dit in een intern overleg met de gedragsdeskundige en het managementteam van woonsupport&ik. Denken we dat jij ergens anders beter op je plek bent, dan vertellen we je dat eerlijk. Ook vertellen we je dan waar je wél moet zijn. We laten je dus niet zonder oplossing de deur uitgaan.

Ondersteuningsplan

Je krijgt een begeleider van woonsupport&ik. Samen maken we afspraken over de begeleiding en stellen we samen met jou doelen. Deze afspraken en doelen staan in het ondersteuningsplan. Zoals welke vorm van ondersteuning je krijgt: ambulante begeleiding, Beschermd Thuis of zinvolle tijdsbesteding. In het plan staat jouw diagnostiek beschreven, jouw wensen en behoeften en mogelijkheden. Twee keer per jaar wordt dit plan samen met je begeleider geëvalueerd.

Samen aan de slag

En dan? Samen aan de slag. We doen het graag samen met jou, maar je moet natuurlijk wel zélf willen. Bij de begeleiding hanteren we de methodiek ‘Geef me de 5’. Dat biedt jou en ons duidelijkheid en structuur.