Over woonsupport&ik

Wie zijn wij
Vanaf september 2022 hebben de nieuwe directieleden een doorstart gemaakt in Harderwijk. Het bestaande team is mee gegaan met de nieuwe organisatie. De oude naam was Bureau Maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe naam is woonsupport&ik. De nieuwe directieleden zijn jong en dynamisch, met een team aan woonbegeleiders die veel ervaring heeft binnen de doelgroep. Vanuit deze ervaring en passie heeft het team de organisatie nieuw leven in geblazen. We deinzen niet terug voor een complexe problematiek. Wel is het belangrijk dat mensen zelf de hulpvraag durven stellen.

Passende ondersteuning in Harderwijk en omgeving

Bij woonsupport&ik werken diverse professionals: een gedragsdeskundige, maatschappelijk werker en woonbegeleiders. Gezamenlijk bieden we alle vormen van dienstverlening: Beschermd Thuis, ambulante begeleiding en zinvolle tijdsbesteding. We bieden passende ondersteuning in Harderwijk en omgeving. woonsupport&ik is ISO9001:2015-gecertificeerd. Dit betekent dat we de kwaliteit van onze processen hebben geborgd en continu verbeteren.

We willen een betrouwbare partner zijn voor zowel cliënten, gemeente en zorgaanbieders. We streven dan ook naar een hoge tevredenheid, dit doen we onder andere door een cliënttevredenheidsonderzoek en daarnaast wordt dit door onafhankelijke organisaties gemeten en gepubliceerd. Tot slot is er een cliëntenraad waar cliënten hun input kunnen geven over onze organisatie. Wij streven naar transparantie en durven kritisch te zijn richting ons zelf. Daarbij willen wij de doelstellingen in ons jaarplan nastreven. Binnen de Beschermd Thuis zijn we als organisatie al onze tijd vooruit, waardoor we in staat zijn de juiste zorg om uw leefsituatie heen te bouwen.

Onze aanpak: de mens centraal

Wil je graag ondersteuning bij woonsupport&ik? Dan leren we je graag goed kennen. We kijken voorbij jouw diagnose en dossier. We zijn vooral benieuwd naar jou als mens. Van daaruit bekijken we of we jou inderdaad kunnen begeleiden. En welke vorm van begeleiding het best bij jou past.

Lees meer over onze aanpak

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst het beleid en de besluiten van de directie. Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: